Będziesz miał p…

Będziesz miał piękne życie, pełne nadziei, tęsknoty i złudzeń. Nie każdemu jest to dane.

Mistrz Mrożek

Wracam tu niemal rok po osieroceniu mojego kawałka internetowej przestrzeni.

Może z sentymentu, może z samotności, może z nadziei, że udało mi się w końcu znaleźć chwilę na dystans od pędu stolicy. Nie ma ta­kiego głup­stwa, które, sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tało wreszcie przyjęte.

Na-maluję nowy dzień swoją ręką!

Trudno mi kochać, trudno pracować.

Każdy ma inną mapę bólu.

(DDRR) 

Ustalam personalne plany, cele, ambicje na ntej już emigracji.

Desperacko szukam porządku.  Tylko czym jest ten porządek właściwie? Czym będzie za miesiąc? Dopadła mnie szkoła niebycia.